Tìm không có thì nhắn cho mình qua Fanpage để mình bổ sung nhé.

Chưa có thông tin ghi danh

Trường khảo sát nhiều

Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM - UEH

Số Nguyện vọng: 9959
Số người tham gia: 4768

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội - HNUE

Số Nguyện vọng: 6609
Số người tham gia: 4759

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU

Số Nguyện vọng: 5494
Số người tham gia: 2366

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh - BUH

Số Nguyện vọng: 4907
Số người tham gia: 3461

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Số Nguyện vọng: 4102
Số người tham gia: 1901

Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM

Số Nguyện vọng: 3954
Số người tham gia: 2461

Trường Đại học Hà Nội - HANU

Số Nguyện vọng: 3273
Số người tham gia: 2055

Trường Đại Học Thương Mại - TMU

Số Nguyện vọng: 2529
Số người tham gia: 1522

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng - DUE

Số Nguyện vọng: 2104
Số người tham gia: 1153

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST

Số Nguyện vọng: 1958
Số người tham gia: 1084

Ngành khảo sát nhiều

# Tên ngành Số người khảo sát
1 Ngôn Ngữ Anh 4736
2 Quản Trị Kinh Doanh 4396
3 Tài Chính Ngân Hàng 3182
4 Kinh Doanh Quốc Tế 2987
5 Marketing 2770
6 Kế Toán 2594
7 Sư Phạm Tiếng Anh 1769
8 Giáo Dục Tiểu Học 1726
9 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 1651
10 Luật 1496
11 Kinh Tế 1476
12 Thương Mại điện Tử 1467
13 Công Nghệ Thông Tin 1408
14 Sư Phạm Ngữ Văn 1211
15 Kinh Tế Quốc Tế 1180
16 Sư Phạm Toán Học 1126
17 Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng 1124
18 Luật Kinh Tế 1093
19 Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh, Tài Chính - Ngân Hàng - CLC 1037
20 Kinh Doanh Thương Mại 1013

Hoạt động mới nhất

Uyên Phan đã ghi danh vào ngành Quốc Tế Học - Trường Đại Học Sài Gòn - SGU

2 ngày trước

nhi lê đã ghi danh vào ngành Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM - UEH

11 ngày trước

Bảo Bảo Bảo Bảo đã ghi danh vào ngành Tài Chính - Ngân Hàng - Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II - FTUCS2

12 ngày trước

Thảo Nguyễn đã ghi danh vào ngành Giáo Dục Tiểu Học - Trường Đại Học Thủ đô Hà Nội - HNMU

12 ngày trước

Nguyen Trann Bao Ngoc đã ghi danh vào ngành Sư Phạm Tiếng Anh - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - HCMUE

12 ngày trước

Hương Đoàn Mai đã ghi danh vào ngành Quan Hệ Công Chúng, Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng Chuyên Nghiệp - Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền - AJC

12 ngày trước

Hương Đoàn Mai đã ghi danh vào ngành Truyền Thông Quốc Tế - Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền - AJC

12 ngày trước

Hương Đoàn Mai đã ghi danh vào ngành Truyền Thông Quốc Tế - Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền - AJC

12 ngày trước

Hương Đoàn Mai đã ghi danh vào ngành Bất Động Sản - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU

12 ngày trước