Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền - AJC
Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền - AJC
Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền - AJC

Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền - AJC

715 Nguyện vọng | 480 Người tham gia | 2533 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Điểm thi THPT 478
2 Điểm học bạ 2
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Báo Chí, Chuyên Ngành Ảnh Báo Chí 21 2.94
2 Báo Chí, Chuyên Ngành Báo In 13 1.82
3 Báo Chí, Chuyên Ngành Báo Mạng điện Tử 11 1.54
4 Báo Chí, Chuyên Ngành Báo Mạng điện Tử Chất Lượng Cao 6 0.84
5 Báo Chí, Chuyên Ngành Báo Phát Thanh 15 2.1
6 Báo Chí, Chuyên Ngành Báo Truyền Hình 34 4.76
7 Báo Chí, Chuyên Ngành Báo Truyền Hình Chất Lượng Cao 10 1.4
8 Báo Chí, Chuyên Ngành Quay Phim Truyền Hình 0 0
9 Chính Trị Học, Chuyên Ngành Chính Sách Công 0 0
10 Chính Trị Học, Chuyên Ngành Chính Trị Phát Triển 0 0
11 Chính Trị Học, Chuyên Ngành Quản Lý Hoạt động Tư Tưởng - Văn Hóa 2 0.28
12 Chính Trị Học, Chuyên Ngành Truyền Thông Chính Sách 16 2.24
13 Chính Trị Học, Chuyên Ngành Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2 0.28
14 Chính Trị Học, Chuyên Ngành Văn Hóa Phát Triển 6 0.84
15 Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học 0 0
16 Công Tác Xã Hội 4 0.56
17 Kinh Tế Chính Trị 6 0.84
18 Kinh Tế, Chuyên Ngành Kinh Tế Và Quản Lý 12 1.68
19 Kinh Tế, Chuyên Ngành Kinh Tế Và Quản Lý (chất Lượng Cao) 9 1.26
20 Kinh Tế, Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế 12 1.68
21 Lịch Sử, Chuyên Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 5 0.7
22 Ngôn Ngữ Anh 54 7.55
23 Quan Hệ Công Chúng, Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng Chuyên Nghiệp 59 8.25
24 Quan Hệ Công Chúng, Chuyên Ngành Truyền Thông Marketing (chất Lượng Cao) 67 9.37
25 Quan Hệ Quốc Tế, Chuyên Ngành Quan Hệ Chính Trị Và Truyền Thông Quốc Tế 54 7.55
26 Quan Hệ Quốc Tế, Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế Và Truyền Thông Toàn Cầu (chất Lượng Cao) 28 3.92
27 Quan Hệ Quốc Tế, Chuyên Ngành Thông Tin đối Ngoại 36 5.03
28 Quản Lý Công 13 1.82
29 Quản Lý Nhà Nước, Chuyên Ngành Quản Lý Hành Chính Nhà Nước 4 0.56
30 Quản Lý Nhà Nước, Chuyên Ngành Quản Lý Xã Hội 2 0.28
31 Quảng Cáo 53 7.41
32 Triết học 2 0.28
33 Truyền Thông Đa Phương Tiện 56 7.83
34 Truyền Thông đại Chúng 52 7.27
35 Truyền Thông Quốc Tế 24 3.36
36 Xã Hội Học 11 1.54
37 Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước, Chuyên Ngành Công Tác Dân Vận 0 0
38 Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước, Chuyên Ngành Công Tác Tổ Chức 0 0
39 Xuất Bản, Chuyên Ngành Biên Tập Xuất Bản 7 0.98
40 Xuất Bản, Chuyên Ngành Xuất Bản điện Tử 9 1.26

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội - FTU
501 Nguyện vọng | 2058 Lượt xem
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội - HAUI
705 Nguyện vọng | 1835 Lượt xem
Trường Đại Học Thành Đông - TDU
0 Nguyện vọng | 184 Lượt xem
Trường Đại Học Vinh
0 Nguyện vọng | 440 Lượt xem
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội - HNUE
6609 Nguyện vọng | 14880 Lượt xem
Trường Đại Học Xây Dựng - NUCE
72 Nguyện vọng | 511 Lượt xem
Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM
3954 Nguyện vọng | 12002 Lượt xem