Trường Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - USSH
Trường Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - USSH
Trường Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - USSH

Trường Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - USSH

317 Nguyện vọng | 259 Người tham gia | 1353 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Điểm thi THPT 259
2 Điểm thi ĐGNL 0
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Báo chí 39 12.3
2 Báo Chí - CLC 9 2.84
3 Chính Trị Học 3 0.95
4 Công Tác Xã Hội 3 0.95
5 Đông Nam Á Học 1 0.32
6 Đông phương học 21 6.62
7 Hán Nôm 2 0.63
8 Hàn Quốc Học 24 7.57
9 Khoa học quản lý 6 1.89
10 Khoa Học Quản Lý - CLC 1 0.32
11 Lịch sử 0 0
12 Lưu trữ học 2 0.63
13 Ngôn ngữ học 4 1.26
14 Nhân học 4 1.26
15 Nhật Bản học 20 6.31
16 Quan Hệ Công Chúng 41 12.93
17 Quản lý thông tin 9 2.84
18 Quản Lý Thông Tin - CLC 1 0.32
19 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành 18 5.68
20 Quản Trị Khách Sạn 18 5.68
21 Quản Trị Văn Phòng 19 5.99
22 Quốc Tế Học 16 5.05
23 Quốc Tế Học - CLC 3 0.95
24 Tâm Lý Học 23 7.26
25 Thông Tin - Thư Viện 3 0.95
26 Tôn giáo học 1 0.32
27 Triết học 3 0.95
28 Văn hóa học 10 3.15
29 Văn Học 8 2.52
30 Việt Nam Học 1 0.32
31 Xã Hội Học 4 1.26

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại Học Hà Nội
0 Nguyện vọng | 980 Lượt xem
Trường Đại Học Văn Hóa TP.HCM - VHS
0 Nguyện vọng | 289 Lượt xem
Trường Đại Học Nông Lâm Huế
0 Nguyện vọng | 210 Lượt xem
Trường Đại Học Dược Hà Nội - HUP
301 Nguyện vọng | 1111 Lượt xem
Trường Đại học Lao động - Xã hội - USLA
47 Nguyện vọng | 926 Lượt xem
Trường Cao đẳng Y Tế Hà Nội - HMC
0 Nguyện vọng | 242 Lượt xem