Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC
Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC
Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC

Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC

436 Nguyện vọng | 350 Người tham gia | 1208 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Điểm học bạ 241
2 Điểm thi THPT 121
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Báo chí 97 22.25
2 Bảo Tàng Học 1 0.23
3 Biểu Diễn Nghệ Thuật 0 0
4 Chính Sách Văn Hóa Và Quản Lý Nghệ Thuật 3 0.69
5 Hướng Dẫn Du Lịch Quốc Tế 2 0.46
6 Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm 3 0.69
7 Lữ Hành, Hướng Dẫn Du Lịch 5 1.15
8 Luật 65 14.91
9 Nghiên Cứu Văn Hóa 0 0
10 Ngôn Ngữ Anh 50 11.47
11 Quản Lý Di Sản Văn Hóa 1 0.23
12 Quản Lý Nhà Nước Về Gia đình 0 0
13 Quản lý thông tin 29 6.65
14 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành 130 29.82
15 Sáng Tác Văn Học 0 0
16 Thông Tin - Thư Viện 0 0
17 Tổ Chức Sự Kiện Văn Hóa 9 2.06
18 Tổ Chức Và Quản Lý Du Lịch Vùng DTTS 0 0
19 Tổ Chức Và Quản Lý Văn Hóa Vùng DTTS 0 0
20 Văn Hóa Du Lịch 7 1.61
21 Văn Hóa đối Ngoại 6 1.38
22 Văn Hóa Truyền Thông 28 6.42

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại Học Xây Dựng - NUCE
72 Nguyện vọng | 441 Lượt xem
Trường Đại Học Tây Đô
0 Nguyện vọng | 179 Lượt xem
Trường Đại Học Thủy Lợi - TLU
157 Nguyện vọng | 845 Lượt xem
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội - HNUE
6606 Nguyện vọng | 14607 Lượt xem
Trường Đại Học Gia Định
0 Nguyện vọng | 578 Lượt xem
Trường Đại Học Thủ Dầu Một - TDMU
0 Nguyện vọng | 281 Lượt xem
Trường Đại Học Tây Bắc - UTB
0 Nguyện vọng | 144 Lượt xem