Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - UTC
Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - UTC
Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - UTC

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - UTC

947 Nguyện vọng | 677 Người tham gia | 3512 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Điểm học bạ 170
2 Điểm thi THPT 516
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Công Nghệ Kỹ Thuật Giao Thông 20 2.11
2 Công Nghệ Thông Tin 118 12.46
3 Công Nghệ Thông Tin - CLC 30 3.17
4 Kế Toán 90 9.5
5 Kế Toán - CLC 6 0.63
6 Khai Thác Vận Tải 34 3.59
7 Kinh Tế 52 5.49
8 Kinh Tế Vận Tải 26 2.75
9 Kinh Tế Xây Dựng 11 1.16
10 Kinh Tế Xây Dựng - CLC 2 0.21
11 Kỹ Thuật Cơ điện Tử 19 2.01
12 Kỹ Thuật Cơ Khí 49 5.17
13 Kỹ Thuật Cơ Khí - CLC 6 0.63
14 Kỹ Thuật Cơ Khí động Lực 3 0.32
15 Kỹ Thuật điện 4 0.42
16 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 71 7.5
17 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa 49 5.17
18 Kỹ Thuật Môi Trường 2 0.21
19 Kỹ Thuật Nhiệt 2 0.21
20 Kỹ Thuật ô Tô 41 4.33
21 Kỹ Thuật Robot Và Trí Tuệ Nhân Tạo 8 0.84
22 Kỹ Thuật Xây Dựng 16 1.69
23 Kỹ Thuật Xây Dựng (Chương Trình Chất Lượng Cao Vật Liệu Và Công Nghệ Xây Dựng Việt – Pháp) 1 0.11
24 Kỹ Thuật Xây Dựng (Chương Trình Tiên Tiến Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông) 0 0
25 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông 16 1.69
26 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông - CLC 0 0
27 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Thủy 0 0
28 Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng 146 15.42
29 Quản Lý Xây Dựng 16 1.69
30 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành 23 2.43
31 Quản Trị Kinh Doanh 77 8.13
32 Quản Trị Kinh Doanh - CLC 2 0.21
33 Tài Chính - Ngân Hàng 3 0.32
34 Toán ứng dụng 3 0.32

Có thể bạn quan tâm

Đại Học Lạc Hồng
0 Nguyện vọng | 168 Lượt xem
Trường Đại Học Y Hà Nội - HMU
112 Nguyện vọng | 745 Lượt xem
Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM - IUH
532 Nguyện vọng | 1624 Lượt xem
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng - HPMU
57 Nguyện vọng | 474 Lượt xem
Trường Cao đẳng Y Tế Hà Nội - HMC
0 Nguyện vọng | 187 Lượt xem
Trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng - UED
213 Nguyện vọng | 1567 Lượt xem
Trường Đại Học Mở Hà Nội - HOU
489 Nguyện vọng | 1562 Lượt xem