Trường Đại Học Thủ đô Hà Nội - HNMU
Trường Đại Học Thủ đô Hà Nội - HNMU
Trường Đại Học Thủ đô Hà Nội - HNMU

Trường Đại Học Thủ đô Hà Nội - HNMU

0 Nguyện vọng | 0 Người tham gia | 1158 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Điểm học bạ 0
2 Điểm thi THPT 0
3 Điểm thi ĐGNL 0
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Chính Trị Học 0 0
2 Công Nghệ Thông Tin 0 0
3 Công Tác Xã Hội 0 0
4 Giáo Dục Công Dân 0 0
5 Giáo Dục đặc Biệt 0 0
6 Giáo Dục Mần Non 0 0
7 Giáo Dục Tiểu Học 0 0
8 Logistics Và Quản Lí Chuỗi Cung ứng 0 0
9 Luật 0 0
10 Ngôn Ngữ Trung Quốc 0 0
11 Ngôn Ngữ Anh 0 0
12 Quản Lí Công 0 0
13 Quản Lí Giáo Dục 0 0
14 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành 0 0
15 Quản Trị Khách Sạn 0 0
16 Quản Trị Kinh Doanh 0 0
17 Sư Phạm Lịch Sử 0 0
18 Sư Phạm Ngữ Văn 0 0
19 Sư Phạm Toán Học 0 0
20 Sư Phạm Vật Lí 0 0
21 Toán ứng dụng 0 0
22 Việt Nam Học 0 0

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại Học Văn Hiến - VHU
0 Nguyện vọng | 875 Lượt xem
Trường Đại Học Công Đoàn Việt Nam - TUU
46 Nguyện vọng | 525 Lượt xem
Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
0 Nguyện vọng | 249 Lượt xem
Trường Đại Học Tây Bắc - UTB
0 Nguyện vọng | 195 Lượt xem
Trường Đại học Hà Nội - HANU
3273 Nguyện vọng | 7760 Lượt xem
Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế - HCUFL
255 Nguyện vọng | 731 Lượt xem
Trường Đại học Sư phạm Huế
0 Nguyện vọng | 288 Lượt xem